Amennyiben Ön a Future GSM Kft szolgáltatását megrendeli telefonon, elektronikus levélben vagy személyesen, a megrendelésére és a szerződés teljesítésére az alábbi feltételek irányadók.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes: 2016. március 1-től

A szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Future GSM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 194.
A szolgáltató nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.01-09-277824.
Elérhetőségei: [email protected], [email protected]
Adószám: 25484362-2-42
Bankszámlaszám: 10401048-50526786-49511001, K&H Bank

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a +36204298910 telefonszámon vagy az [email protected], vagy a [email protected] e-mail címen és a szolgáltató üzletében (1194 Budapest, Nagy Lajos király útja 194.) személyesen is megrendelhető javítási szolgáltatások igénybevételének és teljesítésének feltételeit.
Jelen dokumentum a weboldalon és a Szolgáltató székhelyén hozzáférhető, letölthető és tárolható. A jelen feltételek alapján megrendelt szolgáltatásokat tartalmazó egyedi szerződések írásban kerülnek rögzítésre.
A megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken keresztül. Adatkezelési Tájékoztató
A megrendelés véglegesítésekor a megrendelő jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elismeri.
A jelen ÁSZF 2016. március 1. napjától hatályos, és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Minden módosítás hatálya a módosítás után létrejött jogviszonyokra terjed ki. A módosított ÁSZF hatálybalépése az az időpont, amelytől a módosított ÁSZF a Vállalkozó által üzemeltetett weboldalon közzétételre, a nyilvánosság számára elérhetővé válik.

A mindenkor hatályos ÁSZF szövege megtalálható a www.futuregsm.hu/uj weboldalon, illetve a Vállalkozó székhelyén. Jelen ÁSZF-re, az adatkezelésre valamint az ezek alapján létrejövő szerződésekre a magyar anyagi jog szabályai alkalmazandók.

2. Megrendelhető szolgáltatások köre

 2.1. Gyorsjavítás, házhoz szállítással

A megrendelő a szolgáltató www.futuregsm.hu/uj weboldalán kifejezetten, tételesen felsorolt típusú és gyártmányú kijelzőhibás mobiltelefonok és táblagépek javítását (üvegcsere, érintő panel csere) rendelheti meg a „gyorsjavítás házhoz szállítással” szolgáltatás keretében. A szolgáltató nem emelt díjas +36204298910 kapcsolási számú telefonszámán vagy az [email protected] e-mail címén, valamint a szolgáltató üzletében gyorsjavítást rendelhet a weboldalon közzétett, a szerződéskötéskor érvényes mindenkori szolgáltatási díjért.

A házhoz szállítás kizárólag Budapest belterületén, a IV., XIII., XIV., XV. és XVI. kerületek közigazgatási területén belüli kiszállási és visszaszállítási címmel vehető igénybe. A honlapon feltüntetett gyorsjavítási díjért a Szolgáltató a kijelzőhibás, de bekapcsolható, működőképes készüléket a megrendelésben megjelölt kiszállási címen javításra átveszi és a javított készüléket oda visszaszállítja (a továbbiakban együtt: szolgáltatás).

Megrendeléskor, kiszállás előtt a megrendelő nyilatkozik, hogy a készüléke működőképes-e, bekapcsolható-e.

 2.2. Üzletben javítás

Nem működő, nem bekapcsolható készülékek, helyszíni hiba meghatározást igénylő javítások esetén telefoni és e-mail megrendelési igényt a szolgáltató nem köteles elfogadni, ilyen készülékhibák javítása kizárólag a szolgáltató üzletében vehetők igénybe:

 • Mechanikai behatás vagy beázás, illetve egyéb ismeretlen okok miatt nem bekapcsolható készülékek javítása.
 • Térerőt nem találó, vagy azt elvesztő, nem elérhető mobil készülékek javítása.
 • SIM kártyát / memóriakártyát nem érzékelő mobil készülékek javítása.
 • A normálisnál jóval hamarabb lemerülő (zárlatos) mobil készülékek javítása. (Ha az akkumulátor cseréje sem hozott eredményt.)
 • Készenlét / Használat közben váratlanul kikapcsoló mobil készülékek javítása.
 • Háttér / billentyűzet megvilágítás hibája.
 • Software frissítés.

 2.3. Kiszállás nélkül, csak üzletben megrendelhető javítási szolgáltatások

Telekommunikációs eszközök hardveres vagy szoftveres javítása. Az egyes készülékekre irányadó, megrendelhető szolgáltatásokról a megrendelő az üzlethelyiségünkben történő ingyenes állapotfelmérés után kap tájékoztatást.

3. Díjak

A Weboldalon feltüntetett szolgáltatási díjak a megrendelés időpontjában érvényes díjak, amelyeket a megrendelő a Weboldalon, a termékek megnevezése, típusa és gyártmánya mellett talál. A szolgáltatási díjak forintban értendők, bruttó díjak és gyorsjavítás házhoz szállítással szolgáltatás megrendelése esetén magában foglalják a készülékek javításra átvételéért egyszeri kiszállás és a javított készülék megrendelőhöz egyszeri visszaszállítása költségét is.

Díjfizetési mód: készpénz teljesítéskor, vagy előre fizetés készpénzzel vagy banki átutalással. Bankkártyás fizetés egyelőre kizárólag a szolgáltató üzletében lehetséges!

A szolgáltató fenntartja a díjváltoztatás jogát. A díjváltoztatás közzététele előtt véglegesített megrendeléseket a szolgáltató a megrendeléskor érvényes áron teljesíti. Ha a Weboldalon technikai hiba vagy hiányosság lép fel a díjaknál, a szolgáltató fenntartja magának a jogot a korrekcióra. Hibás áron a szolgáltató nem köteles a terméket javítani, ezért hibás áron történő megrendelés esetén nem jön létre szerződés a megrendelő és a szolgáltató között. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítás után szolgáltató azonnal tájékoztatja a megrendelőt az új adatokról és díjakról. A megrendelőnek ezt követően lehetősége van a helyes díjért és paraméterekkel történő megrendelésre, szerződéskötésre, de el is állhat a szerződéskötéstől.

4. Akciók

A szolgáltató az általa biztosított szolgáltatások díjaira vonatkozó akciókról – különösen annak mértékéről és időtartamáról – a Weboldalon minden megrendelő részére elérhető formában tájékoztatót tesz közzé.
Megrendelőnek az akció időtartama alatt a szolgáltató részére adott megrendelésére és a szolgáltatás teljesítésére, az akció idejére meghirdetett feltételek az irányadóak.

5. Szerződéskötéshez és a teljesítéshez szükséges adatok

A megrendelő szerződéskötéshez szükséges adatai:

 • A készülék megnevezése, típusa, gyártmánya (pl. iPad Mini 1, iPhone 5s, stb.)
 • A hiba jellege, körülírása (pl. kijelző törés, stb.)
 • A készülék bekapcsolható-e, működik-e.
 • A megrendelő neve (személyazonosításra alkalmas igazolványában szereplő teljes családi és keresztnév, illetve cégnév és kapcsolattartó neve).
 • Értesítési telefonszám, ahol a megrendelő az értesítéseket fogadja.
 • „Gyorsjavítás házhoz szállítással” szolgáltatásnál: átvételi és kiszállítási cím: város (település), irányítószám, utcanév, házszám, épületszám, emelet, ajtószám, ahol a szolgáltató a készüléket átveheti és ahova a megrendelő a készüléket visszaszállítani kéri, kizárólag Budapest közigazgatási területén belül, IV., XIV., XIII., XV., XVI. kerületi címen.
 • Internetes rendelés esetén e-mail cím, ahol a megrendelő az értesítéseket fogadja. Internetes rendelés esetén, ha telefonszám nem áll rendelkezésre, csak a fenti, adatokat teljes körűen tartalmazó megkeresés esetén veszi fel a kapcsolatot a szolgáltató a megrendelővel.
 • Díjfizetés módja: készpénz teljesítéskor, vagy előre fizetés készpénzzel vagy banki átutalással. Bankkártyás fizetés egyelőre kizárólag a szolgáltató üzletében lehetséges!

Gyorsjavítás házhoz szállítással szolgáltatás megrendelésekor átvételi és szállítási címként kizárólag Budapest belterületén, a IV., XIII., XIV., XV. és XVI. kerületek közigazgatási területén belüli cím adható meg. Megrendelő a megrendelés aláírásával kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
A felek a készülék javítási megrendelésekor „Átvételi elismervényen” rögzítik ezen felül a készülék egyedi azonosító adatait, a hiba jellegét, a szolgáltató által vállalt szolgáltatás megnevezését (pl. üvegcsere, érintő panel csere, stb.), a teljesítési határidőt és a szolgáltatás fizetendő bruttó díját.

6. Megrendelés

A szolgáltatás kiválasztása:
A Megrendelő a szolgáltató weboldaláról a készülék típus és gyártmány mellett választhatja ki az igénybe vehető szolgáltatást, és díját.

A szolgáltatás megrendelése telefonon vagy elküldése e-mailen:
A megrendelő a készülék helyszíni javításra átvételéhez szükséges adatokat (Ld. 4. pontot) telefonon vagy e-mailben adhatja meg. A szolgáltató ennek alapján a választott módon, telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a megrendelővel, és értesíti a készülék átvételéért kiszállás várható idejéről.

7. A szerződés létrejötte

A javításra irányuló szolgáltatási szerződés a megrendelő által telefonon illetve e-mailen keresztül tett ajánlatnak szolgáltató általi elfogadásával jön létre. A megrendelés elfogadása előtt a szolgáltató a helyszínen rövid tesztelést végez a hiba meghatározása és a javítási szolgáltatás meghatározása céljából. A szolgáltató a szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt, legkésőbb a készülék javításra átvételekor a javítási szerződés lényeges feltételeit (megrendelt szolgáltatás, a megrendelő által fizetendő díj stb.) „Átvételi elismervény”-ben, írásba foglalja, melyet aláírásával a megrendelő is ellát és amely szerződés a megrendelő számára fizetési kötelezettséget keletkeztet és egy példánya a megrendelőt illeti.

Munkanapokon hétfőtől péntekig 11 óra és 17 óra között leadott megrendelés esetén
– a megrendelő e-mailen küldött hiánytalan adattartalmú megrendelésének megérkezésétől számított egy órán belül,
– telefoni egyeztetéstől számítva egy órán belül,

amennyiben pedig a megrendelés a zárás előtti utolsó órában, azaz hétfőtől péntekig 18 óra és 19 óra érkezik, akkor legkésőbb a következő munkanapon, a megrendelővel egyeztetett időpontban a szolgáltató a készülék átvétele céljából a megrendelőhöz megérkezik.
A munkanapokon 16 óra után beérkező EXPRESS csomagot igénylő megrendeléseket nem köteles elfogadni a szolgáltató, ha a készülék javítását és visszaszállítását nem tudja garantálni hétköznap 18 óra előtt. Ezt minden esetben jeleznie kell a szolgáltatónak a megrendelés időpontjában. Ennek elmulasztása esetén megrendelő mentesül a megrendeléskor keletkezett ajánlati kötöttsége alól.

A szolgáltató felhívja a megrendelő figyelmét arra, hogy ha előre fizetést választott banki előreutalással vagy készpénzzel, csak a szerződést tartalmazó „Átvételi elismervény” kézhezvételét követően utalja el vagy adja át a megrendelése ellenértékét.

8. Teljesítési határidő; teljesítési hely

8.1. Teljesítési határidő a szerződés megkötésétől és a készülék átvételétől számítva: a Weboldalon feltüntetett javítási határidő naptár szerint és órában meghatározott, kivéve, ha az egyedi szolgáltatási szerződésben, az „Átvételi elismervény”-ben ettől eltérő határidőre vállalta a szolgáltató.
Üzletben végzett javítás: Hibától függő, egyedi megállapodással, de a lehető legrövidebb határidővel. Gyorsjavítás házhoz szállítással: Express (2 órás), Business (4 órás), Standard (24 órás), Easy (48 órás) szolgáltatás az első táblázat szerint

Ha a teljesítési (kiszállítási) határidő a szolgáltató munkaidején kívülre esik, akkor a szolgáltató teljesítési határideje meghosszabbodik, és a legközelebbi munkanapon jár le.

8.2. Ha a teljesítési határidőt a szolgáltató neki fel nem róható okból előreláthatóan tartani nem tudja (pl. közlekedési akadály csúcsforgalmi időben, alkatrész hiány, stb.), abban az esetben késedelem nélkül akadályközlésre és póthatáridő vállalására köteles.

8.3. Az Átvételi elismervényben a megrendelő kifejezetten kéri, hogy a szolgáltató a javítási szolgáltatást azonnal kezdje meg, a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt, indoklás nélküli elállási jog határideje (14 nap) lejárta előtt, és tudomásul veszi, hogy a megrendelése elfogadásával az Átvételi elismervény aláírását és a készülék javításra átvételét követően nem gyakorolhatja az indokolás nélküli elállási/felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, mivel a szolgáltató a teljesítést a megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. (Ld. 45/2014.(II.26.) Korm.r. 29. §)

8.4. Teljesítés helye: üzletben megrendelt szolgáltatás esetén, illetve „gyorsjavítás házhoz szállítással” szolgáltatás esetén a javítás a szolgáltató telephelyén történik (1149. Budapest Nagy Lajos király útja 194.), a javított készülék kiszállítása a megrendelő szerződésben megjelölt kiszállítási címe.

9. Fizetési mód

Megrendelő a szolgáltatási díjat a következő módok valamelyikével fizetheti meg:

9.1. Készpénzzel teljesítéskor: a szolgáltató részére a javítási szolgáltatás elvégzését követően, a készülék átadásakor esedékes, kizárólag készpénzben teljesíthető. A szolgáltató üzletében személyes átvételkor bankkártyás fizetés lehetséges/nem lehetséges.

9.2. Előre fizetés készpénzzel: a szolgáltatási szerződés létrejöttekor esedékes.

9.3. Előre fizetés banki átutalással: a szolgáltatási szerződés létrejöttekor esedékes.

Az „Előre fizetés banki átutalással” fizetési mód választása esetén, a szolgáltató nem köteles a javítást mindaddig megkezdeni, illetve a szerződést teljesíteni mindaddig, amíg a megrendelés ellenértékét a bankszámláján a bank jóvá nem írja; ha pedig az ellenérték kettő banki munkanapon belül nem érkezik meg a szolgáltató bankszámla számára, a szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni.

A banki átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett neve: Future GSM Kft.
Kedvezményezett bankja: K&H Bank
Kedvezményezett számlaszáma: 10401048-50526786-49511001
A közlemény rovatban fel kell tüntetni a szolgáltatási számla számát, valamint a RENDELÉS SORSZÁMÁT, mert a befizető csak így azonosítható.

10. Szállítás

A szolgáltató a megrendelő által megrendelt „gyorsjavítás házhoz szállítással” szolgáltatást (kiszállás a készülék átvételéért; visszaszállítás a megrendelőhöz) kizárólag Magyarország területén belül, Budapest belterületén, a IV., XIII., XIV., XV. és XVI. kerületek közigazgatási területén belüli címről és címre vállalja a szállítást. Minden egyéb, Magyarország területén kívülre szóló szolgáltatás teljesítése egyedi megállapodással történhet vagy a szolgáltató jogosult ilyen szolgáltatás nyújtását megtagadni. A szállítást a szolgáltató vagy az általa megbízott szállító/fuvarozó, mint alvállalkozó végzi. Az érvényes szerződés teljesítéséhez szükséges szállítási költségeket (csomagolás, fuvardíj, stb.) a szolgáltatás díja magában foglalja. Ha nem fizetésből vagy a megrendelő átvételi kötelezettsége elmulasztásából eredő szerződésszegés miatt a készülék visszaszállításra kerül, a szolgáltató üzletében a személyes átvétel vagy a visszaszállítás feladata és költségei a megrendelőt terhelik.

 10.1. Szállítási mód

A szolgáltató a készülékek megrendelőtől és megrendelőhöz való szállítását saját maga végzi, illetve esetenként szállító/fuvarozó közreműködését veszi igénybe.

 10.2. Átvétel

Szolgáltató a javítás teljesítését a megrendelő által választott módon (sms, e-mail, telefon) készre jelenti. A megrendelő köteles a készüléket a teljesítéskor, de legkésőbb 30 naptári napon belül a szolgáltatótól átvenni. A megrendelő köteles a készre jelentésben szerepelő teljesítési határidő lejárta előtt igazolható módon jelezni, ha a küldeményét nem tudja időben átvenni. Kizárólag ebben az esetben van lehetőség az átvételi határidő meghosszabbítására, legfeljebb további 30 naptári nappal.

A megrendelő akadályoztatása esetén írásbeli meghatalmazást adhat teljes bizonyító erejű magánokiratban (pl. két tanú előtt) vagy közokiratban (pl. közjegyző előtt) adott írásbeli meghatalmazással. A meghatalmazott személynek az átvételkor igazolnia kell személyazonosságát, a meghatalmazásban szereplő személyes adatait, ezen felül a meghatalmazottnak át kell adnia meghatalmazását a szolgáltató részére. Az átadáskor a küldemény átvevőjének személyazonosságot igazoló okmánya száma és személyes adatai rögzítésre kerülnek. A készülék tulajdonjoga változása esetén a készülék a tulajdonjogot igazoló irat bemutatásával és személyazonosító okmány bemutatásával lehetséges.

Személyes átvételi idő a szolgáltató üzletében: munkanapokon hétfő-péntek 11 óra és 19 óra között lehetséges.

 10.3. Átvétel

A szolgáltató a javítás elvégzését követően kizárólag egy alkalommal vállalja a készülék házhoz szállítását a megrendelőhöz, a megrendelővel megállapodott időpontban. Ismételt kézbesítésre a szolgáltató nem köteles. Ismételt kézbesítés kizárólag egyedi megrendelés esetén, külön szállítási díjért lehetséges. Amennyiben a megrendelő nem veszi át az általa megrendelt szolgáltatást a szolgáltató készre jelentésében szerepelő határidőtől számítva 30 naptári napon belül, és az akadályoztatásáról előre nem értesíti a szolgáltatót e-mailben vagy telefonon, vagy a szolgáltató kézbesítőjénél az átvételt megtagadja, a küldemény visszaszállításra kerül a szolgáltatóhoz. A készülék a szolgáltató üzlethelyiségében munkanapokon 11 óra és 19 óra között az alábbi címen, legfeljebb 30 naptári napig átvehető: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 194.

A szolgáltató köteles a termékeket szállításkor úgy becsomagolni, hogy a csomagolás azokat megóvja.
A sérült csomagolású küldeményről a szállítóval, annak jelenlétében kiszolgáltatás előtt jegyzőkönyvet kell felvenni, és a sérülést, a sérülés körülményeit, a kifogást írásban rögzíteni kell a szállító jelenlétében. A jegyzőkönyv tartalmának valódiságát a szállító és az átvevő az aláírásával igazolja. A szállítási kifogásról kérjük, azonnal értesítse a szolgáltatót.

Ha a küldemény csomagolása sértetlen, átvétel után a megrendelő köteles a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálni annak tartalmát: a készülékjavítási szolgáltatás minősége, valamint a számla tartalma megegyezik-e a szerződésben foglaltakkal és a fizetett összeggel.

Ha a megrendelő bármilyen, azonnal felismerhető hibát, hiányt, rendellenességet, eltérést tapasztal, akkor azt haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított kettő munkanapon belül kérjük, jelezze a szolgáltatónak elsősorban írásban, e-mailben vagy postai úton, vagy telefonon. A szolgáltatással kapcsolatos kifogásokra egyebekben lásd a 11. pontot.

11. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján.

 11.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Future GSM Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Future GSM Kft vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 11.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 10.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 11.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Minden audiovizuális, fotó-optikai és információfeldolgozási berendezések és – telefon berendezések javító-karbantartó szolgáltatására Future GSM Kft hat hónap jótállást vállal. Javításkor kizárólag új alkatrész kerül beépítésre.

A jótállási kötelezettségét a Future Kft kizárja olyan hibák esetében, melyek oka a javítási-karbantartási szolgáltatás teljesítését, a készülék átadását követően keletkezett. Ilyen okok lehetnek különösen, de nem kizárólag:

Folyadékkal való érintkezés eseten: a készülékben folyadékjelző indikátor kerül elhelyezésre, mely elszíneződése, eltávolítása garanciavesztéssel jár.

Fizikai sérülés esetén: a javítás elvégzése után a készülék üveg felületein keletkezett törés, repedés illetve a készülékházon keletkezett horpadás, deformáció garanciavesztéssel jár.

A jótállással érintett alkatrész, tartozék esetében a szolgáltató a készülék belsejében matricát helyez el, mely megbontása, sérülése esetén a szolgáltató a jótállási felelősségét ugyancsak kizárja.

A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére való átadásával, vagy – ha az üzembe helyezést a vállalkozás végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik. A Future GSM Kft a szolgáltatás díjának átvételekor és a készüléknek a fogyasztó vagy megbízottja részére történő átadásakor jótállási jegyet köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A Future GSM Kft, amennyiben audiovizuális, fotó-optikai és információfeldolgozási berendezések és – telefon berendezések javító-karbantartó szolgáltatását teljesíti, köteles a készülékkel együtt a jótállási jegyet a Felhasználó rendelkezésére bocsátani. A szolgáltató a szolgáltatás díjának átvételekor vagy a készüléknek a fogyasztó vagy megbízottja részére történő átadásakor jótállási jegyet köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

A jótállási jegy Felhasználó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállásra kötelezettel szemben

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 10.1. és 10. 2. pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 11.4. Elállási/Felmondási mintatájékoztató

a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletei alapján.

Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Future GSM Kft.
postai cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 194.,
e-mail cím: [email protected] vagy [email protected],
telefon: +36204298910.
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (l. 10.5. pontot).
Ön e-mail címünkre is elküldheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
Figyelem! Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül (14 napnál korábban) kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
Figyelem! Ön nem gyakorolhatja az indokolás nélküli elállás/felmondás szerinti jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. (Ld. 45/2014.(II.26.) Korm.r. 29. §)

 11.5. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Future GSM Kft 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 194.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:

12. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

 12.1. A megrendelő a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Üzletben: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 194.
Postai úton: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 194.
Telefonon: +36204298910 (munkanapokon 11 óra és 19 óra között)
E-mailben: az [email protected] vagy a [email protected]
A szóbeli, telefonon tett panaszt, amennyiben arra lehetősége van, a szolgáltató azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát – a panaszra adott válaszával együtt – 5 évig megőrzi, a másolati példányt pedig átadja vagy megküldi (E-mailben vagy postai úton) a Fogyasztónak. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
Amennyiben a Vállalkozó a fogyasztói panaszt a szolgáltatás hibájára tekintettel jogosnak ítéli meg, jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó igényéről, és átvételi elismervénnyel veszi át a terméket.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a szolgáltató egyedi azonosítóval lát, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
Vállalkozó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

 12.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

 12.3. Eljárás indítása a Békéltető Testületnél

Amennyiben a Fogyasztó és a Vállalkozó között a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban fogyasztói jogvita alakul ki, a Fogyasztó kezdeményezheti a békéltető testületi eljárást. Ennek célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti fogyasztói jogvitában egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem.
Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Vállalkozóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését, és erről írásos dokumentumokkal is rendelkezzen.

 12.4. Bírósági eljárás

A megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Per rendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Beázott? Összetört? Nem működik?

Keress minket hétköznap! A Future GSM-nél gyorsan, kedvező áron, a legnagyobb szakértelemmel hozzuk rendbe a készüléked.

+36 20 429 8910

Apple, Samsung, LG, Sony, Huawei és szinte minden gyártó készülékeit javítjuk üzletünkben, rövid határidővel és 6 hó garanciával!
Hívás
Térkép